Update

Na het indienen van onze wetenschappelijke paper, is het hier een tijdje stil geweest maar hebben we evenmin stil gezeten.

Momenteel zijn we bezig met de implementatie van onze POC in het tweede framework.  Na een jQuery Mobile implementatie waagt Tim zich nu aan Lungo JS.  Sander stapte over van Sencha Touch naar Kendo UI.  Al ons work in progress kan gevonden worden op tinyurl.com/htmobiel.  We verwachten al het implementeerwerk na de paasvakantie af te ronden.

Ook zijn we reeds aan de vergelijkende studie bezig.  Om de productiviteit van het raamwerk te testen implementeren we ook het loginscherm van de POC in de andere bestudeerd raamwerk.  Sander zal dus een jQuery Mobile en Lungo JS login maken,  Tim een Sencha Touch en Kendo UI login.  Ook deze resultaten zijn te vinden op  tinyurl.com/htmobiel.

Verder zijn we ook bezig om de feedback op onze paper te verwerken en onze paper te herschrijven.  Sommige inhoud staat nu ook al samengevat in de paper en moet nog vertaald en herschreven worden in onze thesis tekst.
De structuur van deze thesis tekst ligt wel al vast en is gecorrigeerd door onze begeleider.  Op aangeven van onze begeleider willen we voor de officiële deadline (17 mei) afzonderlijke hoofdstukken ter correctie doorsturen.  Hierbij hoort zeker onze herwerkte literatuurstudie,  het vergelijkingshoofdstuk en het hoofdstuk over de gekozen mobiele HTML5 raamwerken.

Ten slotte denken we ook aan onze presentaties van volgende week.  Eentje op dinsdag 26 maart om 11u met de HCI groep als publiek en eentje donderdag 28 maart in het bijzijn van Capgemini.

Tim zal deze week niet aan de thesis kunnen werken omdat hij op Athens cursus is.

Advertenties

Feedback presentatie

De laatste departementale deadlines voor de thesis van 2012 zijn achter de rug.  In de vorige posts kan u de presentaties terugvinden die we hebben gegeven.  In deze blogpost hebben we gereflecteerd over de feedback die we kregen.

Het voorlopig grootste probleem met onze huidige status is de lijst van vergelijkingscriteria die we zullen hanteren om onze mobiele HTML5 frameworks te vergelijken.  De methodologieën die we in de literatuur vonden, stonden nog niet op punt en moeten meer worden uitgewerkt.  De lijst die door Bert werd voorgesteld bleek concreter en zullen we gebruiken als startpunt.  De lijst bevat volgende criteria:

 • Cost
 • Access to hardware and device API’s
 • Performance
 • Learning curve
 • Productivity
 • UI
 • Tools, debugging and testing
 • Customization
 • (Future) Support

Verder kregen we de vraag van Capgemini om de POC ook te implementeren als native applicatie.  Aangezien wij webapplicaties vergelijken, is dit voor ons niet interessant. We hebben ook niet echt een baseline om onze frameworks mee te vergelijken. We zouden een implementatie van de POC in ‘pure’ HTML5,  dus zonder gebruik te maken van mobiele HTML5 frameworks,  kunnen doen om bijvoorbeeld performantie te berekenen.  Daarnaast zouden we ook de UI zelf moeten programmeren in CSS en dat is dan weer niet aan de orde.

We kijken graag ook verder en zijn al op zoek gegaan naar HTML5 frameworks die in aanmerking komen om te worden vergeleken.  Momenteel staan The M-Project en Kendo UI Mobile  op ons verlanglijstje.  Het eerste vooral omdat het het MVC patroon combineert met jQuery Mobile. Het laatste omdat het de native look-and-feel van iOS en Android weet te mimieken. Zo zal de weblayout op een Android apparaat er anders uitzien als de weblayout op een iPhone. Daarnaast heeft ook Lungo recentelijk onze aandacht getrokken.

Vragen en opmerkingen zijn altijd welkom.

Second week roundup

This week we had an information session of our department regarding the guidelines of our thesis. We also had our first meeting with our mentor. From now on we will continue to meet our mentor every Tuesday at 2 o’clock. What follows are our first impressions:

 • Till the meeting with CapGemini, we will keep our options open and skim all HTML5 frameworks available on the web. Bert Outtier found a site (http://www.markus-falk.com/mobile-frameworks-comparison-chart/http://mobilehtml5.org/) that can help us to do this.
 • We have to find features on how to compare all those frameworks.
 • We have to make a literature study by November. Because we have not done this before, we got a thesis from last year, so we now have a guideline.
 • We also found out that we can write our thesis in Dutch. Also our presentations can be in Dutch, however we will continue to write this blog in English.

This is an excerpt of the literature what can be found on our TiNYARM profile:

 • Sander Van Loock (SanderVL34@gmail.com)
Has toRead Pro jQuery
Has toRead Sencha Touch Mobile JavaScript Framework
Has toRead HTML5 Mobile Websites
Has read Mobile JavaScript Application Development
Has toRead HTML5 the missing manual
 • Tim Ameye (shiftlockdj@gmail.com)
Has toRead HTML5 the missing manual
Has toRead HTML5 Mobile Websites
Has read Introducing HTML5 (2nd Edition)
Has read HTML5 Mobile Development Cookbook
Has skimmed HTML5 Architecture

First week roundup

We first started with some practical arrangements, specially because we are doing this thesis together.

 • our team name: HTMobieL
 • setting up a shared Google calendar
 • looking for a appropriate timetracker tool for teams
 • setting up WordPress, Dropbox, Google Docs, our team name hashtag #HTMobieL on Twitter
 • a rough schedule for the whole year, comparing each others examen schedules, our class schedule and our personal calendar (a Gantt chart for the first semester will follow)

Next, we had to grasp the basics of HTML5 without using any frameworks yet. We searched the online library of the KU Leuven, safaribooksonline.com and the web. We found out there is much documentation available. What follows is a list of literature we started reading:

The following list are the books we are planning to read:

We are looking forward to the first thesis meeting. For this meeting, we already prepared some specific questions we want to ask.