Final thesis

De volledige thesis kan hier worden gedownload.

Advertenties

Inhoudstafel en thesistitel

Hieronder kan je de inhoudstafel van onze thesistekst vinden. Momenteel zijn we hoofdstuk 2 (literatuurstudie) aan het herschrijven en hoofdstuk 3 (raamwerken) en 4 (vergelijking) aan het aanvullen. We hopen een draft van deze 3 hoofdstukken aan het einde van deze week naar onze begeleider en Capgemini te kunnen doorsturen.

 • Voorwoord
 • Samenvatting
 • Lijst van figuren
 • Lijst van tabellen
 • Lijst van afkortingen
 • 1 Inleiding
 • 2 Literatuurstudie
  • 2.1 Mobiele apparaten
  • 2.2 Mobiele besturingssystemen
  • 2.3 Mobiele applicaties
  • 2.4 Mobiele webbrowsers
  • 2.5 HTML5, CSS3 en JavaScript
  • 2.6 Mobiele HTML5 raamwerken
  • 2.7 Vergelijken van raamwerken
 • 3 Mobiele HTML5 raamwerken
  • 3.1 jQuery Mobile
  • 3.2 Sencha Touch
  • 3.3 Kendo UI
  • 3.4 Lungo
  • 3.5 Overzicht
 • 4 Vergelijking
  • 4.1 POC
  • 4.2 Vergelijkingscriteria
 • 5 Evaluatie
  • 5.1 Omkadering
  • 5.2 Productiviteit
  • 5.3 Gebruik
  • 5.4 Ondersteuning
  • 5.5 Performantie
 • 6 Besluit
 • Bibliografie

Onze thesistitel is ook gefinaliseerd.
Nederlands:

Vergelijkende studie van raamwerken voor de ontwikkeling van mobiele HTML5-applicaties

Engels:

Comparative study of frameworks for the development of mobile HTML5 applications